Våra gener i kombination med vår livsstil gör att vi alla är biokemiskt olika. Det är därför det är viktigt att mäta hur just din biokemi ser ut och vad du kan göra för att uppnå optimal hälsa enligt dina förutsättningar.
Vi föds med en viss uppsättning gener men vår livsstil avgör vilka av dessa gener som kommer aktiveras. Du har alltså allt att vinna på att ta reda på så mycket som möjligt hur din kropp fungerar. Med dagens moderna mätmetoder kan du lära känna din kropp och mäta exakt det som är viktigt för dig.

Beställ testerna i samråd med din kostrådgivare. Vi går sedan tillsammans igenom resultatet och bygger upp en individuell hälsoplan.