Hälsoenkät Online

Här kan du fylla i en webbaserad hälsodeklaration inför en konsultation med oss. Observera att den tar ca 30 min att fylla i. Ange Ewa Meurk, ewa@halsoingenjörerna.se eller Helena Engström, helena@halsoingenjorerna.se i slutet för att svaren ska gå till den kostrådgivare som du anlitat.